Development

Gedurende de implementatie werken onze business consultants nauw met u samen om de systeemeisen helder te definiëren. Aan de hand van uw bedrijfsprocessen wordt vastgesteld waar de standaard applicatie eventueel moet worden aangepast. In de analyse- en ontwerpfase worden deze nader gespecificeerd:

  • Analyse – Vergelijking van de behoeftes ontstaan uit de bedrijfsprocessen met de standaardapplicatie
  • Productontwerp – Beschrijven van de oplossing en de benodigde activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, het testen en het implementeren van software aanpassingen
  • Realisatie – Realiseren van de benodigde aanpassingen

Het doel van de analyse- en ontwerpfase is om de exacte specificaties van uw systeem en de benodigde aanpassingen op papier te zetten. Vaak kiezen we ervoor om bij grotere aanpassingen in een aantal cycli de totale oplossing te beschrijven en te ontwikkelen. Eerst de kale basis functionaliteit – deze ontwikkelen en testen – en dan het systeem stap voor stap verder uitbreiden.
Continue betrokkenheid van uw key-user met onze business consultant is hierdoor gegarandeerd en daarmee ook een succesvolle oplossing die de benodigde waarde toevoegt.