Project Management

Het implementeren van een bedrijfskritische applicatie is een veranderingsproces en de projectmanager stuurt dit veranderingsproces aan. Om een implementatie in goede banen te leiden moeten er duidelijke randvoorwaarden gecreëerd worden. Voorafgaand aan de start van een project zullen er heldere afspraken gemaakt worden over onder andere:

  • Uitgangspunten
  • Doelstellingen
  • Scope
  • Budget
  • Planning en mijlpalen
  • Tijdsbesteding

Onze projectmanagers verstaan hun vak. Zij zijn in staat om mensen te motiveren, te sturen, te stimuleren om het gewenste resultaat te bereiken en verliezen het doel nimmer uit het oog. Zij slaan de brug tussen software, technologie en mensen.

Project Management is misschien wel het belangrijkste onderdeel van onze gehele projectaanpak. Onze projectmanagers werken volgens de methodiek van Prince II, gecombineerd met de projectplanningsmethodiek van Goldratt, Critical Chain.