Service Desk

Na een succesvolle implementatie is het van essentieel belang om het systeem op de juiste manier te gebruiken en het op de juiste manier te onderhouden. Faect biedt een aantal diensten aan voor het technisch beheer van uw installatie. Met een Service Level Agreement (SLA) worden de afspraken voor het technisch beheer vastgelegd. Dit kan voor zowel door Faect geïmplementeerde oplossingen, als voor andere oplossingen.

De Faect SLA diensten bestaan uit vier pijlers – alle vier noodzakelijk voor het juiste onderhoud van uw oplossing.
 • Preventief onderhoud
 • Service Desk voor Correctief onderhoud
 • Overleg en Rapportage
 • Technische support aan de applicatiebeheerder
Preventief onderhoud
 • Proactief bewaken van de status van de Microsoft Dynamics Installatie
 • Oplossen van problemen
 • Het (laten) verrichten van noodzakelijk onderhoud aan de Microsoft Dynamics Installatie en waar nodig het overzetten van de MS Dynamics NAV Installatie op vervangende hardware
 • In overleg met uw IT organisatie signaleren van trends, vaak voorkomende problemen, onderlinge verbanden en oorzaken
 • Bewaken van de opslag- en verwerkingscapaciteit van de Microsoft Dynamics NAV Installatie en het signaleren van capaciteitsproblemen
 • Leveren en installeren van upgrades en patches van de Microsoft executable versies in overleg met uw Applicatiebeheerder
 • Adviseren tav de optimalisatie (tunen) van de infrastructuur
 • Verzorgen van autorisaties
 • (in overleg met de functioneel beheerder) Beheren van systeemdocumentatie, beheerprocedures en het configuratieoverzicht
 • In overleg met uw Applicatiebeheerder periodiek beschikbaar stellen van het actuele configuratieoverzicht
Correctief onderhoud
 • Het aannemen en vastleggen van incidenten en bewaken van de afhandeling daarvan door onze Service Desk
 • Het (laten) oplossen van incidenten in de Microsoft Dynamics Installatie (herstellen van het functioneren van de Microsoft Dynamics Installatie, uitvoeren van software patches of herstellen van systeemdata)
Overleg en rapportage
 • Verzorgen van rapportage over het gebruik van Microsoft Dynamics
 • Verzorgen van rapportage over de dienstverlening van Faect
 • Deelnemen aan relevante overlegorganen, verband houdende met SLA rapportage
 • Onderhouden van contractrelaties en bewaken van afspraken met de klant
Technische support
Ondersteuning door het leveren van technische support aan de Applicatiebeheerder.