Maatwerk van Faect

In onze dienstverlening staat uw bedrijf centraal. Aanpassingen zijn soms noodzakelijk om een optimaal functionerend systeem te bouwen. Ongeacht de complexiteit van de systeembehoeftes, Faect helpt u hier graag bij. Vanuit onze ervaring zijn veel vraagstukken eerder voorgekomen en dit stelt ons in staat uw vraag goed te vertalen naar een passende oplossing.

Bijna iedere ERP installatie heeft maatwerk. Aangezien Faect werkt voor organisaties uit verschillende branches, hebben we goed zicht op mogelijke en onmogelijke oplossingen. Bij aanpassingen streven wij ernaar zo dicht mogelijk bij de standaard te blijven.

Ons advies sluit bij uw huidige wensen, maar we kijken ook naar de portabiliteit van het maatwerk naar toekomstige versies.

Voor wat betreft de systemen die wij implementeren ziet de globale route er als volgt uit:

  • Analyse van de kritische bedrijfsprocessen
  • Vertaling van deze bedrijfsprocessen naar een bedrijfsconcept
  • Vertaling van bedrijfsconcept naar bedrijfssysteem
  • Opzetten van het bedrijfssysteem
  • Implementeren van het bedrijfssysteem
  • Ondersteunen en verbeteren van het bedrijfssysteem

Stap voor stap en niet te grote sprongen. Overzichtelijk én behapbaar.

De klanten die voor ons gekozen hebben verlangen meer van ons dan de pure pakketkennis. Onze klanten verwachten een kritische blik, dat we luisteren naar hun wensen, maar die plaatsen in het perspectief van het grotere geheel.