Samenwerken

SharePoint 2013
In een succesvolle projectorganisatie is een goede samenwerking essentieel. Met MS SharePoint wordt de uitwisseling van informatie om de samenwerking te ondersteunen overzichtelijker gemaakt.

Iedereen werkt samen en heeft informatie nodig om succesvol te kunnen functioneren. Daarom gaan documenten continue met e-mail heen en weer. Met Microsoft SharePoint wordt deze uitwisseling van informatie een stuk makkelijker en overzichtelijker gemaakt.
Via een website worden alle documenten gegroepeerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen specifieke doelgroepen. Documenten voor een projectgroep worden beschermd, zodat alleen de projectgroep er ook daadwerkelijk bij kan.

Afdelingen die samenwerken kunnen met SharePoint gemakkelijk gebruik maken van elkaars kennis. De informatie-uitwisseling tussen afdelingen loopt hierdoor een stuk soepeler.

In SharePoint 2013 is er meer aandacht voor de sociale aspecten van een organisatie en zijn features toegevoegd zoals likes.

Voor meer informatie, klik SharePoint.